BAGGRUND OG METODE

Baggrund:

  • Mastergrad i Expressive Arts med bifag i psykologi (EGS Schweiz)
  • 4-årig diplomuddannelse i kunst- og udtryksorienteret psykoterapi (ISIS Danmark)
  • 4½-årig uddannelse som krop/gestalt terapeut (Jyllands Gestalt Institut)
  • Lærereksamen (Kolding Seminarium)
  • Privat praksis med psykoterapi, parterapi, familieterapi, kunstterapi, coaching, supervision, personaletræning og undervisning
  • Mangeårig erfaring som familieterapeut ved Familiehusene i Hobro, Ebeltoft og Kerteminde
  • Underviser i psykologi (terapeut/klient relationen) på Zoneterapeutskolen i Odense
  • Censor ved Efteruddannelsen i Kunstterapi på UCL i Odense
  • Omfattende undervisningserfaring fra folkeskolen, aftenskoler, daghøjskoler, højskoler, social- og sundhedsskoler m.m.
  • Undervisning i æstetiske lære-og forandringsprocesser

Metode:

Min tilgang hviler på eksistentielle og fænomenologiske teorier.
Dagliglivets konkrete hændelser og oplevelser danner udgangspunkt for undersøgelser og overvejelser, så der åbnes for, at en anderledes erfaring kan opstå.

Min arbejdsmetode er forskellig fra situation til situation. Nogle gange benytter jeg mig udelukkende af samtalen. Andre gange inddrager jeg de forskellige kunstneriske udtryksmåder, såsom poesi/fortælling, billeder og installation, teater, dans/bevægelse og musik.

Arbejdet baserer sig så på udforskningen af den skabende proces. Tanker, følelser og forestillinger får form i et kunstnerisk udtryk – bliver et værk; og hermed er der mulighed for, at mening og ny erkendelse kan opstå.