SUPERVISION OG UNDERVISNING

Klitparti fra Vesterhavsbad.

SUPERVISION

Supervision tilbydes til enkeltpersoner eller grupper, der f.eks. arbejder inden for den pædagogiske sektor, social- og sundhedssektoren eller som konsulenter.
Jeg arbejder med supervision ud fra forskellige tilgange, f.eks. samtale med reflekterende team eller kunstbaseret supervision.

Den kunstbaserede supervision kan på sin egen legende og formgivende måde kaste nyt lys over fastlåste situationer og dermed give flere nuancerede svar og handlemåder.

Kontakt mig venligst for yderligere oplysninger.
Pris pr. session (1-1½ time): 875 kr.-1000 kr.

 

UNDERVISNING

Undervisning/kursusdage tilbydes personalegrupper eller private grupper.

Her tænker jeg på emner som:

  • afklaring og styrkelse af egne kvalifikationer og ressourcer – faglige såvel som personlige
  • at bringe til torvs – hvordan jeg kan bruge mine ressourcer og blive hørt
  • fra en fastlåst situation til et større spillerum – forandringsprocesser
  • samtalens kunst – samarbejde og dialog
  • iscenesættelse – at give ’noget’ form
  • hvordan holder jeg mig ’sund’ – bevarer glæde og engagement

Indholdet kan selvfølgelig skræddersys, så det passer til den enkelte situation.

Min arbejdsmåde går ind under begrebet æstetiske læreprocesser og falder i tråd med nye tiltag, hvor man benytter den kunstneriske tilgang til at skaffe sig ny indsigt, mobilisere ressourcer og få adgang til ikke-sprogliggjorte erfaringer, idealer og værdier. Kunsten bliver hermed en dialogpartner.

 

Fra mit atelier. "spor"